Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglementvan Judoclub Bourgoyen vzw

1. Lidmaatschap

 • Men wordt toegetreden lid van de vereniging Judoclub Bourgoyen vzw (JCB) van zodra men het aansluitingsformulier  van de Vlaamse Judo Federatie vzw (VJF) heeft onderschreven en het jaarlijks lidgeld heeft betaald.  Enkel degenen die in orde zijn met het lidgeld voor de lopende periode zijn vergunninghouder en worden op de mat toegelaten.
 • Als lid van JCB wordt men automatisch vergunninghouder van de VJF en geniet men van de verzekeringspolis van de vergunninghouders van deze federatie.
 • Door het tekenen van het aansluitingsformulier verklaart men nota te nemen van
  • het huishoudelijk reglement van JCB en hiermee akkoord te gaan.
  • de VJF-reglementen die te raadplegen zijn op de website www.vjf.be.

Elk lid dient altijd de reglementen en voorschriften van de VJF na te leven.

 • Een lid van JCB zal regelmatig op eigen initiatief een medisch onderzoek ondergaan dat toelaat de judosport zowel recreatief als competitief te beoefenen.
 • JCB onderschrijft “de rechten van de mens”, zoals deze werden opgesteld door de Verenigde Naties op 10 december 1948 en de "Panathlonverklaring" m.b.t. de rechten van het kind in de sport.
 • Judo mag alleen beoefend worden binnen een dojo.  Slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag judo worden toegepast als zelfverdedigingsmiddel.

2. Tucht

 • De judozaal is alleen toegankelijk voor de lesgevers en de (kandidaat)judobeoefenaars.  Kinderen worden afgehaald aan de deur;  de les wordt niet gestoord door luidop praten in de judozaal.
 • Op de tatami heerst respect tegenover de lesgever en tegenover elkaar.  Agressief gedrag is niet toegelaten.  Alle beslissingen van de lesgever worden stipt en onmiddellijk uitgevoerd.
 • Persoonlijke hygiëne (een propere judogi, voeten en handen gewassen, geknipte nagels, geen juwelen en naar het toilet geweest) is noodzakelijk.
 • Aankleden gebeurt in de toegewezen kleedkamer.  Judoka's en eventuele begeleiders moeten zich steeds in de sporthal gedragen volgens de daar geldende voorschriften en moeten de aanwijzigen van het bevoegde personeel opvolgen.
 • Lesgevers en bestuur nemen geen verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen en gedragingen buiten de dojo.  Tijdens de training mag de zaal enkel worden verlaten met toestemming van de lesgever.

3. Sancties

 • Bij wangedrag op de mat kan de trainer de gepaste maatregelen nemen, gaande van berisping tot wegsturen van de mat.  Bij herhaald wangedrag kan door het clubbestuur klacht worden neergelegd bij de tuchtcommissie van de VJF.

4. Ombudsdienst

In Judoclub Bourgoyen is er een vertrouwenspersoon waarbij alle leden en personen met een functie binnen de club terecht kunnen met vragen, problemen, klachten enz.
Zijn/haar naam en bereikbaarheid worden bekend gemaakt op de algemene vergadering en gepubliceerd op de website.