Lidgelden

Lidgelden

Het lidgeld omvat de lessen, de huur van de sporthal en accommodatie, en een vergunning-verzekering en aansluiting bij de Vlaamse Judofederatie vzw. Deze bijdragen zijn 1 kalenderjaar geldig vanaf de inschrijving. Mensen zonder geldige vergunning worden niet toegelaten op de judomat.

De lidgelden bedragen voor 12 maanden:

Kabouters (5-7 jaar): 80 €

tot U13: 110 €

vanaf U15: 120 €

Betaling kan best gebeuren via overschrijving naar Judoclub Bourgoyen VZW, Iban BE 04-0010-6973-8531 met vermelding van naam en geboortedatum van het lid.