De vakantie loopt op z'n eind...

We naderen alweer het einde van de schoolvakantie en ook het nieuwe sportjaar ligt er weer aan te komen.

De trainingen hervatten vanaf 3 september en de trainingsuren zijn ongewijzigd gebleven.

Dus voor de kabouters is de eerste les voor alle duidelijkheid op 9/9.

Geniet nog van de laatste luie vakantiedagen en tot begin september!

 

Het bestuur