Kennismakingsontmoeting op 25-02-2017

KENNISMAKINGSONTMOETING

De Vlaamse Judofederatie geeft de kans aan kinderen van 6, 7 en 8 jaar op een verantwoorde, veilige en leuke manier kennis te laten maken met het competitiegebeuren.

Niet alleen de kinderen, maar ook volwassenen zullen er iets van opsteken. Ze worden immers wegwijs gemaakt in het competitiegebeuren en hoe judoka's zich fair weten te gedragen tegenover hun tegenstrever.

Op zaterdag 25 februari 2017, tussen 14u en 16u richt onze club een "U9-kennismakingsontmoeting" in voor kinderen die dit jaar 7 jaar en 8 jaar zijn/worden in Sporthal Bourgoyen. Aansluitend geeft de club ook de kans aan kinderen die 9 jaar zijn/worden om onderling hun kennis te testen onder randori-vorm.

De lijst met namen van de potentiële deelnemers wordt per mailo verstuurd of kan opgevraagd worden bij Frieda. Veel success!

 

OVERZICHT / SAMENVATTING

• Domein A van de omnivalente zaal is ons toegewezen tussen 13 u en 17 u.

• Hopelijk zijn er voldoende helpende handen van JCB voor het leggen van de mat; en het installeren van de benodigdheden. Judoclub G-D beloofde te komen met veel mankracht; hopelijk zijn er nog helpers van de andere Gentse clubs.

• We mogen [van Karel Dauw] de micro + geluidsinstallatie (zelfs met muziek) van Sporthal Bourgoyen gebruiken. Wie kan die installeren?

• Alle kampers moeten aanwezig zijn vanaf 13:30 u - ten laatste om 13:45 u in de omnivalente zaal (A). De aanwezigheid voor de poules wordt gecontroleerd om 13:45 u.

• Om 13:45 u is een briefing voor alle medewerkers

• Er zijn kleedkamers aangevraagd, maar aan de kinderen wordt gevraagd in judogi te komen met een witte gordel (de gekleurde moet thuis blijven). Judoclub Bourgoyen vzw voorziet in voldoende passende rode gordels.

• Alle kampertjes hebben sloffen bij: de sportzaal wordt niet betreden met buitenschoenen.

• Alle kampertjes hebben water bij om tussendoor te drinken; drinkbus/flesje met naam op!

• Er is een gezamenlijke opwarming vóór het beginnen van de 'randori’s' Onze groene en blauwe gordels kunnen meesporten...

• Alle kampers verzamelen vanaf 14 u op de grens van de mat (rode band) Onze groene en blauwe gordels houden toezicht.

• Benny wordt vanaf 14 u de hoofdbegeleider/verantwoordelijke voor alle kampertjes. Van elke club zijn er maximaal 2 verantwoordelijken aanwezig. Ze melden zich vooraf bij de organisatie. Coachen is immers verboden!

• Er is EHBO voorzien.

• Toeschouwers zijn van harte welkom! Ze bevinden zich uitsluitend op de galerij/omloop of in het cafetaria. Er zullen zitbanken geplaatst worden op de galerij/omloop (verantwoordelijke is Benny). Het is niet de bedoeling dat kinderen daar spelen.

• Er is een huisfotograaf; er worden door begeleiders / ouders... in de zaal geen foto's genomen. Van op de gaanderij mag dit natuurlijk wel.

• Alle deelnemers krijgen - na het volledig afronden van de manifestatie - een aandenken. Hiervan kunnen in de zaal vrij foto's genomen worden.

• Er zijn ook helpende handen nodig voor de opruim van de zaal. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Een paar minuten langer blijven om te helpen loont!!!