Medewerkers Callant Cup

Hartelijk dank voor jullie inzet!

Op Zaterdag 19/11/2016 en zondag 20/11/2016 organiseerde de VJF het Regionale Interclubkampioenschap, de "CALLANT CUP" in de Topsporthal, Zuiderlaan 14 te Gent.
Daarvoor deed de VJF beroep op het Gents Judoplatform - dus op onze club, vermits wij daar deel van uitmaken.
Wij vroegen de hulp van leden en familie / vrienden: hartelijk dank voor alleaanwezigen

op vrijdagavond 18 november 18 u - 22 u inrichten van het middenplein Topsporthal
op zaterdag 19 november 8 u - 13 u
13 u - 18 u inkom / steward / dranken / broodjes / catering...
op zondag 20 november 8 u - 13 u
13 u - 18 u inkom / steward / dranken / broodjes / catering...
18 u - 22 u opruim Topsporthal
*** babbelmoment ***

Elke hulp is welkom, ook als het niet mogelijk is vanaf de opgegeven uren.
Helpers hebben ten allen tijde vrije inkom en kunnen genieten van topcompetitie judo!
Alvast bedankt hiervoor!

Het bestuur